Zdroje informácií

Nepretržite sťahujeme a analyzujeme milióny textových dokumentov s dátami o vašich zákazníkoch. Hľadáme hlavne dlžoby, konkurzy a ďalšie zdroje informácií, ktoré majú vplyv na kredibilitu zákazníka.


Prečítajte si, aké zdroje informácií používame pri vytváraní služieb Creditcheck.

Obchodný vestník

Obchodný vestník

Obchodný vestník kontrolujeme každý deň a zisťujeme tu podstatné informácie o vašich zákazníkoch. Informácie v Obchodnom vestníku sa členia do niekoľkých kapitol, ako napríklad Predaj majetku, Obchodný register, Zbierka listín, Oznámenia, Verejné súťaže alebo Zmluvy.

Sociálna poisťovňa dlžníci

Sociálna poisťovňa dlžníci

Sociálna poisťovňa zverejňuje 4x do mesiaca zoznam svojich dlžníkov. V zozname dlžníkov sa nachádzajú právnické a fyzické osoby s dlžobou u sociálnej poisťovne vo výške od 3,32 EUR. Priemerný počet dlžníkov sociálnej poisťovne je okolo 150 000.

Register účtovných uzávierok

Register účtovných uzávierok

Register účtovných uzávierok (RÚU) je portál, ktorý zriaďuje podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve Ministerstvo financií Slovenskej republiky. Od 1.1.2014 sa tu uverejňujú účtovné uzávierky obchodných spoločností, družstiev, štátnych podnikov, subjektov verejnej správy a ďalších účtovných jednotiek (napríklad nadácií).

Union zdravotná poisťovňa dlžníci

Union zdravotná poisťovňa dlžníci

Union zdravotná poisťovňa zverejňuje podľa zákona č. 580/2004 každý mesiac čerstvý zoznam svojich dlžníkov. K 20. dňu mesiaca sú zverejnení dlžníci s dlžobou 10 EUR a vyššiou.

Všeobecná zdravotná poisťovňa dlžníci

Všeobecná zdravotná poisťovňa dlžníci

Všeobecná zdravotná poisťovňa zverejňuje podľa zákona zákona č. 580/2004 každý mesiac zoznam svojich dlžníkov. K 20. dňu mesiaca sú zverejnení dlžníci s dlžobou 10 EUR a vyššiou.

Zoznam platcov DPH

Zoznam platcov DPH

Finančné riaditeľstvo SR zverejňuje aktuálny zoznam platcov DPH na portále Finančné správy. Každého platcu DPH je možné vyhľadať podľa IČ DPH, mena/názvu, obce alebo PSČ.

Neplatiči DPH

Neplatiči DPH

Finančná správa SR pravidelne uverejňuje Zoznam platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH. V prípade obchodovania s neplatičmi DPH sa vystavujete riziku ručení za neodvedenou DPH.

Dlžníci na daniach

Dlžníci na daniach

Pravidelne aktualizujeme zoznam dlžníkov na daniach, ktorý publikuje Finančná správa. Pomôžeme vám pohodlne sledovať dlžoby vašich zákazníkov.

Slovenská konsolidačná dlžníci

Slovenská konsolidačná dlžníci

Slovenská konsolidačná agentúra má vo svojom portfóliu spravovať a vymáhať klasifikované pohľadávky postúpené z portfólií reštrukturalizovaných bánk. Jej hlavným cieľom je urýchlené vysporiadanie týchto pohľadávok, a to urýchlením likvidácie neživotaschopných podnikov a podporením reštrukturalizácie životaschopných podnikov.