Exekúcia

Exekúcia je nútený výkon exekučného titulu. Exekučným titulom je vykonateľné rozhodnutie súdu, ak priznáva právo, zaväzuje k povinnosti alebo postihuje majetok. Exekúciu môže vykonať exekútor len na návrh oprávneného alebo na návrh toho, kto preukáže, že naňho prešlo právo z rozhodnutia.


Exekútor je štátom určenou osobou na vykonávanie núteného výkonu exekučných titulov. V súvislosti s výkonom exekučnej činnosti má exekútor postavenie verejného činiteľa. Orgánom samosprávy exekútorov je Slovenská komora exekútorov.


Každý deň sledujeme nové dražby majetku v exekúcii vašich zákazníkov. Upozornenie na dôležitú zmenu vám rýchlo dodáme do fakturačného programu alebo e-mailom.

Preverujte svojich partnerov očami profesionálnych credit risk analytikov. Vyskúšajte naše služby Creditcheck a preverujte subjekty týmito kanálmi.
Z informačného systému

Preverujte svoje klientov či dodávateľa priamo z vášho informačného systému. Podporujeme desiatky systémov. viac informácií >>


Priamo z vášho prehliadača

Prihláste sa na Creditcheck odkiaľkoľvek z ľubovoľného prehliadača a preverujte subjekty on-line. viac informácií >>


Preverenie emailom

Prihláste sa na Creditcheck odkiaľkoľvek z ľubovoľného prehliadača a preverujte subjekty on-line. viac informácií >>


Metodika Creditcheck