Reštrukturalizácia

Reštrukturalizácia je spôsob riešenia úpadku spoločnosti. Pokiaľ je dlžník v úpadku nebo v situácii hroziaceho úpadku, môže byť otvorené reštrukturalizačné pokračovanie. V rámci reštrukturalizačného pokračovania sa vypracuje reštrukturalizačný posudok, ktorý buď odporučí alebo neodporučí reštrukturalizáciu. Reštrukturalizácia môže byť odporúčaná, pokiaľ možno odôvodnene predpokladať zachovanie aspoň podstatnej časti prevádzky podniku dlžníka . V takom prípade sa otvára reštrukturalizačné konanie.


Proces reštrukturalizácie sa riadi zákonom o konkurze a reštrukturalizácii.


Každý deň sledujeme nové spoločnosti v konkurze a reštrukturalizácii. Upozornenie na dôležitú zmenu vám rýchlo dodáme do fakturačného programu nebo e-mailom.

Preverujte svojich partnerov očami profesionálnych credit risk analytikov. Vyskúšajte naše služby Creditcheck a preverujte subjekty týmito kanálmi.
Z informačného systému

Preverujte svoje klientov či dodávateľa priamo z vášho informačného systému. Podporujeme desiatky systémov. viac informácií >>


Priamo z vášho prehliadača

Prihláste sa na Creditcheck odkiaľkoľvek z ľubovoľného prehliadača a preverujte subjekty on-line. viac informácií >>


Preverenie emailom

Prihláste sa na Creditcheck odkiaľkoľvek z ľubovoľného prehliadača a preverujte subjekty on-line. viac informácií >>


Metodika Creditcheck