Konkurz

Konkurz predstavuje zákonom určený spôsob riešenia úpadku dlžníka. V rámci konkurzného pokračovania dôjde ku speňaženiu majetku dlžníka a následnému uspokojeniu veriteľov.


Proces konkurzu sa riadi zákonom o konkurze a reštrukturalizácii.


Každý deň sledujeme nové spoločnosti v konkurze a reštrukturalizácii. Upozornenie na dôležitú zmenu vám rýchlo dodáme do fakturačného programu alebo e-mailom.

Preverujte svojich partnerov očami profesionálnych credit risk analytikov. Vyskúšajte naše služby Creditcheck a preverujte subjekty týmito kanálmi.
Z informačného systému

Preverujte svoje klientov či dodávateľa priamo z vášho informačného systému. Podporujeme desiatky systémov. viac informácií >>


Priamo z vášho prehliadača

Prihláste sa na Creditcheck odkiaľkoľvek z ľubovoľného prehliadača a preverujte subjekty on-line. viac informácií >>


Preverenie emailom

Prihláste sa na Creditcheck odkiaľkoľvek z ľubovoľného prehliadača a preverujte subjekty on-line. viac informácií >>


Metodika Creditcheck