Ratingová agentúra

Ratingová agentúra je súkromná spoločnosť, ktorá prideľuje ratingové hodnotenie tak emitentom, spoločnostiam, štátom ako aj cenným papierom.Potrebujete prehľadné a aktuálne informácie o bonite vašich obchodných partnerov? Preverujte bonitu zákazníkov zdarma v databáze CreditCheck.

Preverujte svojich partnerov očami profesionálnych credit risk analytikov. Vyskúšajte naše služby Creditcheck a preverujte subjekty týmito kanálmi.
Z informačného systému

Preverujte svoje klientov či dodávateľa priamo z vášho informačného systému. Podporujeme desiatky systémov. viac informácií >>


Priamo z vášho prehliadača

Prihláste sa na Creditcheck odkiaľkoľvek z ľubovoľného prehliadača a preverujte subjekty on-line. viac informácií >>


Preverenie emailom

Prihláste sa na Creditcheck odkiaľkoľvek z ľubovoľného prehliadača a preverujte subjekty on-line. viac informácií >>


Metodika Creditcheck