Neplatiči DPH - Creditcheck.sk

Denne aktualizujeme zoznam, v ktorom sú uvedení neplatiči DPH. Upozornenie e-mailom alebo do podnikového informačného systému dostanete ihneď.

Neplatiči DPH

Kto sú neplatiči DPH?

Finančná správa SR pravidelne zverejňuje Zoznam platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH


Podľa § 81 ods. 4 písm. b) zákona o DPH, daňový úrad môže zrušiť registráciu pre daň, ak nie sú dôvody na registráciu, a to ak platiteľ

  • nevykonáva alebo prestal vykonávať podnikanie podľa § 3 alebo
  • opakovane v kalendárnom roku nesplní povinnosť podať daňové priznanie, alebo kontrolný výkaz,
  • opakovane v kalendárnom roku nezaplatí vlastnú daňovú povinnosť,
  • opakovane nie je zastihnuteľný na adrese sídla, miesta podnikania a ani na adrese prevádzkarne alebo
  • opakovane porušuje povinnosti pri daňovej kontrole.

Opakovane znamená, že platiteľ dvakrát a viac nesplní niektorú z hore uvedených povinností.


Pokiaľ neplatič DPH znova začne plniť svoje povinnosti, môže byť zo zoznamu neplatičov po uplynutí príslušných lehôt odstránený. Zoznam týchto neplatičov s názvom “Zoznam vymazaných platiteľov DPH podľa §52 ods.8 zákona 563/2009 Z. z.” taktiež zverejňuje Finančná správa SR.

Aké informácie v zdroji neplatiči DPH sledujeme?

Zoznam s uvedenými neplatičmi DPH kontrolujeme každý deň. Pri každom neplatičovi DPH evidujeme predovšetkým tieto údaje:


  • IČO
  • IČ DPH
  • Rok porušenia
  • Dátum zverejnenia
  • Dátum výmazu

Znížte riziko vzniku nedobytných pohľadávok a nechajte nás denne automaticky sledovať svojich zákazníkov v zozname neplatičov DPH.

Preverujte svojich partnerov očami profesionálnych credit risk analytikov. Vyskúšajte naše služby Creditcheck a preverujte subjekty týmito kanálmi.
Z informačného systému

Preverujte svoje klientov či dodávateľa priamo z vášho informačného systému. Podporujeme desiatky systémov. viac informácií >>


Priamo z vášho prehliadača

Prihláste sa na Creditcheck odkiaľkoľvek z ľubovoľného prehliadača a preverujte subjekty on-line. viac informácií >>


Preverenie emailom

Prihláste sa na Creditcheck odkiaľkoľvek z ľubovoľného prehliadača a preverujte subjekty on-line. viac informácií >>